Имоти
11 евро/ кв.м.
УПИ
УПИ с площ 2000 кв. м., намиращо се между гр. Куклен и с. Брестник, обл. Пловдив. В имота има ток, вода, а до него и канализация. Парцелът е урегилиран със скица – виза за проектиране и е предназначен за жилищно застрояване.
11 евро/ кв.м.
УПИ
УПИ с площ 2000 кв. м., намиращо се между гр. Куклен и с. Брестник, обл. Пловдив. В имота има ток, вода, а до него и канализация. Парцелът е урегилиран със скица – виза за проектиране и е предназначен за жилищно застрояване.
14 евро / кв. м.
УПИ
Продават се директно от собственик 3 парцела – всяко едно от тях отделно УПИ, които се намират в съседство един от друг и могат да са както отделно, така и обединени заедно. И трите парцела са УПИ със скица – виза за проектиране и предназначение за спортно – туристически компекс, жилищно\ хотел и др. подобно. И трите УПИ имат ток и вода. Намират се в Резерват „Чекерица”, с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив. Площта им поотделно е както следва: УПИ 1 – 9099 кв.м., УПИ 2 – 7004 кв.м и УПИ 3- 3000 кв.м. Общата им площ е 19 103 кв.м.ч
300 000 EUR
Къща - палат Драгалевци
Къщата е луксозна, ново строителство. Продава се със басейн и гараж.Къщата е луксозна, ново строителство. Продава се със басейн и гараж.
Всички имоти
Услуги
1
Промяна на предназначението на земеделски земи
2
Промяна на статут
3
Покупко продажба на недвижими имоти
4
Лицензирани оценки
5
Геодезическо заснемане
6
Вертикално планиране
7
Проучване и проектиране
Всички услуги